De manier waarop een kind werkt is tevens bepalend voor de kwaliteit van de resultaten op school en op intellectueel gebied. Als een kind of jeugdige zich goed kan concentreren en gemotiveerd en met zelfvertrouwen de leerstof verwerkt zijn dit pluspunten. Het komt regelmatig voor dat werkhoudingsproblematiek een reden is dat een kind of jeugdige minder goed functioneert dan op basis van de cognitieve aanleg mogelijk is en verwacht mag worden.

Werkhoudingsproblemen kunnen bestaan uit:

  • Concentratieproblemen;
  • Motivatieproblemen;
  • Faalangst.

Een kind kan last hebben van een enkelvoudig werkhoudingsprobleem, maar ook kunnen diverse werkhoudingsproblemen tegelijk aan de orde zijn.

Een combinatie van werkhoudingsproblemen is lastig en kan het kind of de jeugdige sterk blokkeren in het cognitieve – en schoolse functioneren. Het is dan ook goed om tijdens het afnemen van een  intelligentieonderzoek aan de hand van observaties na te gaan of werkhoudingsproblemen een rol spelen in het cognitieve functioneren van het kind. Als dit het geval is, is het goed om een kind of jeugdige gericht te ondersteunen, te trainen of te stimuleren op de probleempunten. Hierdoor kunnen de prestaties op school verbeteren.

Mochten werkhoudingsproblemen een zodanig blokkerende invloed hebben op het schoolse functioneren dan is het goed om deze problematiek nader in kaart te brengen. Dit kan gedaan worden met behulp van een breed onderzoek. Aan de hand van een breed onderzoek worden zowel de intelligentie als sociaal-emotionele aspecten in kaart gebracht. Hier kan een uitgebreide analyse van een werkhoudingsprobleem uit voort komen, wat weer aanleiding geeft tot adviezen ten aanzien van verbetering.