Intelligentieonderzoek

Het vaststellen van de intelligentie van een kind of jeugdige kan gedaan worden met behulp van een intelligentietest. Meestal wordt een intelligentietest afgenomen om na te gaan wat de werkelijke capaciteiten van het kind of de jeugdige zijn op het gebied van de intelligentie.
Dit kan belangrijke informatie opleveren om een kind of jeugdige beter te laten functioneren op school of een juiste benadering of een geschikt schooltype aan te kunnen bieden.

Het vaststellen van de intelligentie van een kind of jeugdige kan gedaan worden met behulp van een intelligentietest.

Meestal wordt een intelligentietest afgenomen om na te gaan wat de werkelijke capaciteiten van het kind of de jeugdige zijn op het gebied van de intelligentie.

Dit kan belangrijke informatie opleveren om een kind of jeugdige beter te laten functioneren op school of een juiste benadering of een geschikt schooltype aan te kunnen bieden.
Vooral als een kind niet goed functioneert op school, ofwel op cognitief gebied ofwel op sociaal of emotioneel gebied kunnen resultaten van een intelligentietest een goed aanknopingspunt zijn om de problemen op te lossen of te verbeteren.

Bij KIEW wordt gebruik gemaakt van de volgende intelligentietesten:

WISC-III

WISC-III  (Wechsler intelligence scale for children) 
De WISC-III is een veel gebruikte intelligentietest voor het meten van de intelligentie bij kinderen van 6 tot en met 16 jaar. De sterke kant van deze test is dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de verbale intelligentie en de praktische intelligentie.

Daarnaast kan aan de hand van factoranalyse onder andere worden nagegaan of het kind of de jeugdige schriftelijke informatie snel en accuraat kan verwerken. Ook dit laatste aspect kan relevant zijn voor het schoolse functioneren van het kind.

RAKIT

RAKIT  (revised Amsterdamse kinderintelligentietest)  
De RAKIT is een prettig af te nemen test voor kinderen van 4 tot en 11 jaar. Het voordeel van deze test is de speelse opzet. Zeker voor het meten van de intelligentie bij jonge kinderen is deze test heel geschikt.

WAIS

WAIS (Wechsler adult intelligence scale) 
De WAIS wordt gebruikt voor intelligentiemeting voor personen vanaf 16 jaar en ouder en is hierdoor geschikt voor het meten van de intelligentie bij jeugdigen. De WAIS is een uitgebreide test, die een objectief beeld geeft van het niveau de cognitieve aanleg en de kwaliteit van de diverse cognitieve functies.

Ook bij de WAIS is het mogelijk om aan de hand van factoranalyse een duidelijk beeld van de cognitieve mogelijkheden van de jeugdige in kaart te brengen. Zowel de verbale mogelijkheden als de praktische mogelijkheden worden in kaart gebracht als ook het werkgeheugen en de verwerkingsnelheid. De resultaten bij de WAIS kunnen als indicatie dienen voor bijvoorbeeld een schoolkeuze of studierichting.

SON

SON (Snijders Oomen non-verbale intelligentietest) 
De SON is een intelligentietest voor kinderen en jeugdigen van 5,5 tot 17 jaar. Via de SON meet men de non-verbale intelligentie. Dit zijn onder andere functies als ruimtelijk-analytisch inzicht, de visuele waarneming, de oog-hand-coördinatie, logisch en talig redeneren aan de hand van visueel materiaal, visuele detailwaarneming vanuit het dimensionale vlak.

De SON wordt gebruikt als er aanwijzingen zijn dat een kind of jeugdige bij deze functies een sterke aanleg heeft. Het afnemen van de SON kan dan gedaan worden in het kader voor hoogbegaafdheidonderzoek. Daarnaast kan het meten van de non-verbale vaardigheden een uitkomst zijn bij kinderen, die vanwege allerlei redenen talig niet sterk zijn.

Observaties tijdens het afnemen van een intelligentietest
Naast het meten van de intelligentie kan men tijdens het afnemen een intelligentietest nagaan hoe andere relevante zaken ontwikkeld zijn bij het kind of de jeugdige.

Via observaties tijdens het testen kan men nagaan hoe het ervoor staat met zaken als de cognitieve stijl en de werkhouding of zaken die te maken hebben met de persoonlijkheid van het kind of de jeugdige.