Als de vraagstelling en problematiek van het kind of de jeugdige te maken heeft met het functioneren van het kind op school of de schoolsituatie is het nodig om de school bij het onderzoek te betrekken.

Aan de hand van een standaardvragenlijst krijgen de leerkracht of  andere betrokkenen, die goed op de hoogte zijn van het functioneren van het kind of de jeugdige op school, de gelegenheid om informatie aan te leveren, relevant voor het onderzoek.

Doordat de school betrokken wordt bij het onderzoek is het mogelijk om adviezen terug te koppelen aan de school.

Mochten ouders een onderzoek willen zonder dat de school hierbij betrokken wordt, dan kan dit ook. Het kan zijn dat de vraagstelling geen relatie heeft met het schoolse functioneren van het kind of de jeugdige.

Ook kan het zijn dat de ouders vanwege allerlei andere redenen behoefte hebben aan een onderzoek zonder de school hierbij te betrekken. Adviezen betrekking hebbende op de school kunnen dan niet gegeven worden, andere adviezen wel.