De ouderbegeleiding is meestal gericht op het optimaliseren van de opvoedingskwaliteiten van de ouders, zodat zij hun cognitief hoogbegaafde kind in de opvoeding zo goed mogelijk kunnen bieden wat het nodig heeft.

Soms is het nodig dat ouders gebruik maken van meer therapeutisch georiënteerde technieken. De orthopedagoge zal dan de principes en de technieken uitleggen aan de ouders.

Een behandelprogramma wordt voor het kind of de jeugdige op maat gemaakt. Zo kunnen de ouders hun kind adequaat begeleiden ten aanzien van specifieke problemen, zoals emotionele problemen, slaapproblemen en andere bekende problemen rond cognitieve hoogbegaafdheid.