Specialisatie bij KIEW hierbij is het onderzoeken en begeleiden van cognitief begaafde en hoogbegaafde kinderen en jeugdigen. Bij een IQ boven de 130 spreekt men van een intelligentie op een hoogbegaafd niveau. Bij een IQ hoger dan 120 is er sprake van een intelligentie op een begaafd niveau. Als met een intelligentietest is vastgesteld dat er sprake is van een begaafd of hoogbegaafd niveau bij het kind of de jeugdige, dan zijn hier vaak een aantal consequenties aan verbonden.

Het kind of de jeugdige kan andere behoeftes hebben op cognitief gebied (moeilijker werk, interessanter werk, werken in een eigen tempo). Daarnaast kan een ineffectieve cognitieve stijl of werkhoudingsproblematiek ervoor zorgen dat een kind of jeugdige niet optimaal functioneert op school.

Ook kan de persoonlijke aanleg of hoe het kind omgaat met sociaal-emotionele zaken als gevoelens, gedrag en gedachten vragen om extra ondersteuning, stimulans of aansturing. Wellicht functioneert een kind het beste vanuit een bepaald onderwijssysteem of heeft het een aangepaste didactische benadering nodig.

Op basis van de resultaten van het intelligentieonderzoek, waarbij het niveau van de intelligentie is vastgesteld en de verdeling tussen de cognitieve functies onderling, worden adviezen gegeven om de ontwikkeling van het kind of de jeugdige zowel thuis als op school te optimaliseren.