KIEW begeleidingsysteem

Dit systeem is gericht op het optimaliseren van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar en is bedoeld voor ouders, professionals en iedereen die met kinderen in deze leeftijdscategorie te maken heeft in een professioneel – of opvoedkundig kader. Het systeem kenmerkt zich door een kindgerichte benadering.

Vele therapeutische stromingen en technieken worden op een leuke, praktische en creatieve manier aangeboden.

In het systeem worden op een systematische manier vele concrete technieken en therapeutische materialen aangereikt, die snel en gemakkelijk zijn toe te passen om een kind te stimuleren of te ondersteunen.

Vanuit het systeem kan men technieken gecombineerd toepassen als het gaat om complexere problematiek. Ook is goed mogelijk om met de vele werkvormen en tips kleine problemen in de ontwikkeling of opvoeding van een kind aan te pakken. Wel wordt geadviseerd om professionele ondersteuning in te schakelen als het gaat om ernstige, langdurig aanhoudende of moeilijk te beïnvloeden problematiek.

Het KIEW systeem bestaat uit 4 delen:

Voor het ombuigen van inefficiënte werkstijlen en het verhelpen – of voorkomen – van werkhoudingsproblemen als motivatieproblemen, faalangst en concentratieproblemen. Motivatieproblemen zie je ontstaan wanneer leerstof voor een kind te gemakkelijk of juist te moeilijk is, of vanwege andere factoren het kind niet weet aan te spreken. Ze kunnen ook ontstaan vanwege interne en externe factoren aan de kant van het kind zelf.

Dit werkboek biedt u greep op deze problemen. De vele, op zichzelf staande werkvormen en technieken laten zich flexibel combineren tot individuele routes voor een kind, die de standaard aangeboden vorm van onderwijs niet verstoren. Ook voor hulp bij – dreigende – faalangst krijgt u instrumenten. Ook hier kunt u keuzes maken uit de losse, kant-en-klare technieken, of het kind benaderen aan de hand van een gestructureerde route waarin meerdere technieken en middelen zijn gecombineerd.

Eveneens in dit werkboek: een intensieve concentratietraining. Een pasklaar program met oefeningen voor binnen en buiten de klas, voorzien van aantrekkelijke illustraties. De kinderen leren stapsgewijs een betere concentratie en werkhouding aan via werkbladen, communicatiebladen, beloningssystemen en vele extra tips voor de begeleiding.

Schaf aan

Als kinderen zich niet kunnen uiten: praten met kinderen en gespreksvoering met kinderen, teneinde hen te stimuleren tot verbale expressie. Hoe help je kinderen zich uit te drukken, tot interactie te komen? Hoe leer je hen praten over feitelijke zaken, vooral ook over hun persoonlijke ervaringen, emoties en gedachten?

In dit werkboek krijgt u hiervoor een scala aan werkvormen, waaronder expressieve technieken (zoals tekenen en kleuren) en communicatieve technieken (zoals praten aan de hand van een stappenplan).

Schaf aan

De begeleiding van overgevoelige en angstige kinderen, zodat zij in het dagelijkse – schoolse – functioneren niet blokkeren. Kinderen kunnen een overgevoelige aanleg hebben op zintuiglijk vlak, ook kan sprake zijn van overmatige gevoeligheid op emotioneel gebied. Deze kinderen kunnen verlegen of onzeker zijn, ze kunnen moeite hebben om zich te profileren, moeite om met beide beentjes op de grond te staan, moeite om de wereld open en onbevangen tegemoet te treden.

In dit werkboek ook: hulp aan angstige kinderen. Angst kan zich op vele gebieden manifesteren. Zo is er praatangst, cognitieve faalangst, sociale faalangst, angst voor specifieke zaken als monsters of het donker, verlatingsangst en manifestatieangst. U krijgt vele technieken, tips en werkwijzen voor hulp aan overgevoelige en angstige kinderen. Om hen te helpen hier mee om te gaan en angst te overwinnen.

Schaf aan

De invloed van persoonlijke eigenschappen op een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit werkboek gaat over persoonlijke eigenschappen en de sociaal-emotionele ontwikkeling in het algemeen.

Eigenschappen die een onevenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling bewerkstelligen, zijn bijvoorbeeld perfectionisme, rechtlijnigheid, geen kind kunnen zijn, te speels zijn, moeite hebben met regels en gezag, koppigheid, manipulerend gedrag, overgevoeligheid, ondergevoeligheid, extreme verlegenheid of onzekerheid. De ego-ontwikkeling speelt zeker een rol: bij het ene kind is sprake van een te sterk, bij het andere van een te zwak ego. Aan de orde komen ook aspecten als dromerigheid, bang zijn voor de buitenwereld, niet goed met emoties kunnen omgaan, teveel of te weinig fantasie hebben, te veel denken en te weinig doen, tevens zaken als slaapproblemen, eetproblemen en zindelijkheidsproblemen die het kind belemmeren in het dagelijks functioneren.

Dit vierde werkboek biedt u technieken en methoden om de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in evenwicht te brengen, hun persoonlijk functioneren en gedrag op speelse, positieve wijze bij te sturen.

Schaf aan

De hierboven vermelde boeken zijn ook in één keer als bundel aan te schaffen via de winkel van KIEW.

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaf aan