Bekeken kan worden hoe de cognitieve stijl van het kind of de jeugdige is. Een cognitieve stijl is de manier hoe iemand denkt en met cognitieve taken omgaat.
Enkele cognitieve stijlen zijn:

  • doordacht of impulsief;
  • werkend vanuit ervaring en/of strategie of experimenterend (bij trial and error);
  • geremd of ongeremd;
  • rationeel of gevoelsmatig aangestuurd;
  • doorzettend of snel opgevend;
  • intensief of vluchtig;
  • netjes en precies of nonchalant en slordig.

Het is relevant om te weten welke cognitieve stijl een kind of jeugdige heeft en of deze stijl een positieve – of negatieve bijdrage levert aan het intellectuele en schoolse functioneren.

Mocht deze stijl het cognitieve functioneren niet in positieve zin ondersteunen dan wordt gekeken hoe het kind of de jeugdige wel een positief ondersteunende cognitieve stijl kan ontwikkelen.