KIEW [Kind in Evenwicht en Warmte] is een organisatie voor orthopedagogiek, gericht op het onderzoek en de begeleiding van kinderen en jeugdigen.

De organisatie is in 1999 opgezet door drs. Marie-Thérèse Bruys, orthopedagoge. KIEW is gericht op het geven van voorlichting en technieken, middelen en materialen aan ouders en professionals om kinderen en jeugdigen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Hierbij wordt de nadruk gelegd op vernieuwing, efficiëntie en effectiviteit en wordt de theorie omgezet in goed bruikbare praktische werkvormen, waarmee men zowel in het onderwijs, in een therapeutische praktijk of thuis direct mee aan de slag kan.

Door de enorme variatie en hoeveelheid aan praktische technieken, de vele creatieve werkvormen en de brede uitwerking heeft ieder wat wils om toe te passen, zowel als volledig programma en/of als aanvullend op de reeds bestaande methodes, waar men gebruik van maakt.

KIEW biedt u een uitgebreid arsenaal aan cursussen, lezingen, consulten en adviezen, sociale vaardigheidstrainingen, begeleidingssystemen en boeken aan ter ondersteuning.

Specialisatie bij KIEW is het onderzoeken en begeleiden van cognitief hoogbegaafde kinderen en jeugdigen.

Drs. Marie-Thérèse Bruys is academisch afgestudeerd in de orthopedagogiek. Zij richt zich op het onderzoek en de begeleiding van kinderen en jeugdigen, waarbij cognitieve en/of sociaal-emotionele problematiek aan de orde is.

In de werkwijze wordt de veelzijdigheid van het vakgebied orthopedagogiek op een praktische en prettige manier toegepast, waarbij aspecten als plezier, efficiëntie, creativiteit en goede resultaten op de voorgrond staan.