Vaak hebben ouders behoefte aan adviezen om een kind of jeugdige op een juiste manier te begeleiden. Ouders kunnen in de begeleiding oefenen om bepaalde opvoedkundige of therapeutische technieken toe te passen.

Via de ouderbegeleiding krijgt men heel concreet een richtinggevende steun in de rug. Zeker als het gaat om het evenwichtig laten verlopen van de gang van zaken in een gezin, het doorbreken van interactieproblematiek tussen ouders en kind of het consequent regels stellen is ouderbegeleiding een geschikte werkvorm.