Mocht het zo zijn dat er sprake is van sociaal-emotionele problematiek bij het kind of de jeugdige kan via een psychodiagnostisch onderzoek in kaart worden gebracht wat de reden van de problematiek is en wat er aan gedaan kan worden. Het afnemen van een psychodiagnostisch onderzoek is mogelijk vanaf een leeftijd van vier jaar. De onderzoeksmiddelen die hiervoor worden gebruikt worden geselecteerd aan de hand van de leeftijd van het kind en de problematiek.

Enkele onderzoeksmiddelen zijn: observatie, spel, gesprekken, interviews, vragenlijsten, projectiemateriaal en het maken van tekeningen.  Zowel emotionele problemen als gedragsproblemen kunnen een blokkerende rol spelen in het cognitieve functioneren of algemene functioneren van het kind of de jeugdige.

Het kan hierbij gaan om een scala van problemen, die enkelvoudig of gecombineerd aan de orde kunnen zijn.
Bij het onderdeel ‘begeleiding’ van deze website is een overzicht van veelvoorkomende sociaal-emotionele problematiek van kinderen en jeugdigen toegevoegd, waarvoor men eventueel ook zonder onderzoek terecht kan.

De adviezen, voortkomend uit het sociaal-emotionele onderzoek, zijn gericht op de thuissituatie en/of de schoolsituatie en hebben het doel de ontwikkeling van het kind of de jeugdige op sociaal-emotioneel gebied optimaliseren.