In de begeleiding wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken. Enkele technieken zijn: 

  • Gesprekstechnieken;
  • Technieken vanuit de beeldcommunicatie;
  • Gedragstherapeutische technieken;
  • Interactiebevorderende technieken.

Daarnaast zijn er trainingen, die meestal individueel plaatsvinden.
In het aanbod is opgenomen: 

  • Een concentratietraining;
  • Een sociale vaardigheidstraining;
  • Een training gericht op het praten over persoonlijke zaken, gevoelens en gedachten;
  • Een training gericht op het verbeteren van de studievaardigheden.

Er kan sprake zijn van ouderbegeleiding, begeleiding van het kind of de jeugdige,  begeleiding van een leerkracht of een schoolteam.