Het kan zijn dat een leerkracht behoefte heeft aan nadere adviezen of ondersteuning om de aanbevelingen voortkomend uit een onderzoek nader in de praktijk te kunnen realiseren.

Ook kan het zijn dat de problematiek van een kind of jeugdige, die begeleid wordt, zozeer te maken heeft met het schoolse functioneren dat een leerkracht hier een belangrijke rol bij speelt. Allerlei relevante zaken betreffende het schoolse functioneren van het kind of de jeugdige kunnen in de begeleiding aan de orde komen.

Vaak wordt het functioneren van het kind of de jeugdige op school verbeterd door een aangepaste didactische benadering, ondersteuning via een remedial teacher, het toepassen van trainingsprincipes of aanpassingen van organisatorische aard in de klas of in de school.

De orthopedagoge kan de school bezoeken om te overleggen met de leerkracht en andere betrokkene en ook om, indien dit nodig is, een kind te observeren. Ook is het mogelijk dat de leerkracht voor overleg naar het praktijkadres van de orthopedagoog komt.