Voordat besloten wordt om een onderzoek af te nemen vindt eerst een intakegesprek plaats. In dit gesprek neemt de orthopedagoog samen met de ouders of de leerkracht door, aan de hand van de vantevoren ingevulde informatielijsten, welk type onderzoek het beste gedaan kan worden.

Voor de aanvraag van een intakegesprek, de kosten die hiermee gepaard gaan, over een eventueel vervolgtraject en/of andere mogelijkheden om uw kind zich optimaal te kunnen laten ontwikkelen binnen zijn/haar mogelijkheden, kunt u contact met KIEW opnemen via onze contactpagina.