Men kan voor begeleiding van kinderen en jeugdigen terecht in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar. De begeleiding is meestal kortdurend van aard, waarbij in 5 à 10 contacten het probleem kan worden opgelost of zijn verbeterd. Bij de aanvang van de begeleiding is het niet altijd nodig dat een onderzoek heeft plaatsgevonden. In veel gevallen kan men direct met de begeleiding beginnen.

Wellicht is er al een onderzoek gedaan. Het is zeker de moeite waard om eerder onderzoek mee te nemen in het voortraject. Indrukken en ideeën over de aard en de achtergrond van de problematiek (hypotheses) kunnen aan de hand van alle informatie bij elkaar worden vastgesteld.

Voor de volgende problematiek kan begeleiding worden geboden:

12 - 18 jaar

Problematiek gerelateerd aan het schoolse functioneren

 • Schoolkeuzeproblematiek;
 • Gebrek aan studievaardigheden (moeite hebben met huiswerk maken, niet kunnen plannen);
 • Werkhoudingproblematiek (concentratieproblematiek, faalangst, motivatieproblematiek).

Problematiek gerelateerd aan de thuissituatie

 • Verwerkingsproblemen rond de scheiding van de ouders;
 • Strijd met de ouders;
 • Strijd met broers of zussen;
 • Communicatieproblematiek (moeilijk contact kunnen maken, veel discussiëren of moeilijkheden rond het maken van afspraken).

Problematiek op sociaal-emotioneel gebied

 • Persoonlijke problematiek (onzekerheid, eenzaamheid, piekeren, identiteitsproblematiek, een negatief zelfbeeld of minderwaardigheidscomplex);
 • Gedragsproblemen  (blowen, spijbelen, agressief gedrag, zich afzetten tegen);
 • Psychosomatische klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn of chronische vermoeidheid;
 • Passiviteit/lusteloosheid.

4 - 12 jaar

Problematiek gerelateerd aan het schoolse functioneren

 • Concentratieproblemen;
 • Faalangst;
 • Werkhoudingsproblematiek;
 • Problemen met de aard of het niveau van de leerstof;
 • Problemen met de leerkracht;
 • Problemen in de omgang met andere kinderen (pesten, gepest worden, onzeker zijn, introvert zijn, bazig zijn, geen contact zoeken);
 • Gedragsproblemen op school (zich niet aan regels houden, niet willen werken of agressief gedrag vertonen ten opzichte van andere kinderen);
 • Schoolfobie (niet naar school willen of durven);
 • Schooldepressie (psychische problematiek veroorzaakt door factoren op school).

Problematiek gerelateerd aan de thuissituatie

 • Verwerkingsproblemen rond scheiding van de ouders;
 • Strijd met ouders;
 • Strijd met broers en/of zussen;
 • Emotionele problematiek (boze buien, angstig zijn, dwangmatigheid, onzekerheid, piekeren);
 • Verwerkingsproblemen rond het overlijden van een dierbaar persoon;
 • Gedragsproblematiek (agressief gedrag, schelden, zich niet aan regels houden, overmatig discussiëren);
 • Zindelijkheidsproblematiek (bedplassen of zindelijkheidsproblemen overdag);
 • Slaapproblemen;
 • Eetproblemen;
 • Psychosomatische klachten, zoals hoofdpijn en/of buikpijn of chronische vermoeidheid.