Als het gaat om de begeleiding van het kind op school kan een schoolbezoek plaatsvinden.
De orthopedagoog kan dan samen met de leerkracht en andere betrokkenen nagaan wat het kind nodig heeft om goed te kunnen functioneren op school. Tevens kan men praktische handvatten geven.

Bij de begeleiding van cognitief hoogbegaafde kinderen en jeugdige op school is het vaak zo dat er specifieke maatregelen genomen worden, die het kind of de jeugdige ondersteunen.

Maatregelen

Bij een maatregel als verrijken krijgt de leerling extra leerstof aangeboden. Gekeken wordt welke aard leerstof het meest geschikt is voor de leerling en op welke manier het verrijkende materiaal het beste kan worden aangeboden. Veel cognitief hoogbegaafde leerlingen knappen op als zij verrijkingmateriaal op school aangeboden krijgen. Echter, dit gaat niet altijd zonder slag of stoot. Een leerling kan door onzekerheid, snel afgeleid zijn of door motivatieproblematiek niet goed reageren op het aangeboden verrijkingmateriaal. Het is dan niet de bedoeling om het aanbieden van dit materiaal dan maar te staken, maar om na te gaan wat de leerling nodig heeft om het verrijkingmateriaal wel adequaat en met plezier te kunnen verwerken.

Prettige site waar veel verrijkende materialen worden genoemd is www.infohoogbegaafd.nl.

Compacten is een maatregel, die voorkomt dat een leerling door teveel schrijven verveeld, ontmoedigd of gefrustreerd raakt. Deze maatregel wordt vooral genomen ter ondersteuning van leerlingen, die veel leerstof kunnen verwerken op basis van een goede intelligentie, maar op motorisch vlak niet zo snel en efficiënt zijn.
Door de leerstof te compacten krijgt de leerling de gelegenheid om in een kortere werktijd meer te doen. Ook voorkomt compacten het eindeloos herhalen van leerstof, waar hoogbegaafde leerlingen vaak zo’n moeite mee hebben.

Voor veel hoogbegaafde kinderen is een groep versnellen een uitkomst. Zowel cognitief als sociaal wordt een leerling, door een groep over te slaan, veel meer op haar of zijn eigen niveau aangesproken. Echter, niet elke leerling kan een maatregel als versnellen aan.
Het is dan ook belangrijk dat, voordat deze maatregel genomen wordt, nagegaan wordt of de leerling de stap van het versnellen aankan.